کنسرت گروه کهن به سرپرستی کامیار فانیان در گنبد

کنسرت گروه کهن به سرپرستی کامیار فانیان و با حضور نوازنده دوتار ترکمنستان در روز جمعه مرداد ماه مورخ 93/5/17 سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی کنبد ساعت 19 .  مبلغ بلیط 10 تومان  محل فروش بلیط موسیقی شباهنگ . این برنامه در دو بخش طراحی شده است قسمت اول موسیقی سنتی ایرانی با همراهی نی ، عود ، سه تار ، دف، آواز و بخش دوم موسیقی ترکمن .