ساعات کاری آموزشگاه ومدرسان

ساعات کار و روز کلاسهای استادان ، از 10 صبح الی 1 ظهر و از 4 بعد ازظهر الی 10 شب .

روز شنبه : آواز

روز یکشنبه : سنتور ، سه تار ، تنبک ، دف، دو تار ، ویلن ، گیتار ،پیانو،سلفژ.

روز دوشنبه : سنتور ، گیتار ، پیانو ، ساز دهنی .

روز سه شنبه: سنتور ، ویلن ، گیتار ، پیانو ،گمانچه،عود،تار.

روز چهار شنبه : سنتور ، گیتار ، پیانو ، ویلن .

روز پنجشنبه : کلاسهای گروه نوازی.

ضمنا" کلاسهایی نیز به صورت مستر کلاس با حضور استادان برجسته ایران در این مرکز برگزار می گردد. که هنرجویات میتوانند از این کلاسها بهره ببرند.

شرایط کلاس :

کلاس موسیقی در این آموزشگاه به صورت خصوصی ( تک به تک ) صورت میگیرد . مدت زمان هر هنرجو به طور استاندارد 20 دقیقه بوده ، اما در این آموزشگاه 30 دقیقه میباشد.

مبلغ شهریه به نسبت اینکه آموزشگاه موسیقی شباهنگ درجه 1 در استان میباشد . برای یک ترم 12 جلسه 660 هزار تومان بوده و پرداخت سه ماه آن الزامیست . ضمنا" در اتمام هر دوره به هنرجویان گواهی پایان دوره ارائه می شود . که این گواهی به صورت رسمی و زیر نظر اداره کل بوده و فقط آموزشگاه هایی که داری کد هنری از مرکز آموزشهای هنری کشور دارند . قادر به ارائه آن میباشند.(این مرکز صلاحیت صدور گواهینامه دوره مقدماتی .دوره ابتدایی .دوره متوسطه و دوره عالی میباشد.)

تذکر: علاقمندان جهت برسی آموزشگاه های رسمی و غیر رسمی موسیقی میتوانند به سایت(مرکز آموزش هنر کشور .ir) مراجعه نمایند.موسیقی شباهنگ تنها آموزشگاه رسمی در گنبد،

آموزشگاه های غیر مجاز موسیقی ،صلاحیت آموزش نداشته و ارائه گواهی نامه پایانی توسط آنها ، بدون شماره مجوز معتبر نمی باشند.

نمونه گواهینامه آموزشی رسمی موسیقی شباهنگ با شماره مجوز زیر آرم لگو.

تذکر: آموزشگاه های غیر مجاز چندیست که با کپی و تقلب از این گواهی نامه ها ، صادر نموده اند. ولی با توجه به نداشتن شماره مجوز که زیر آرم لگو درج میشود فاقد ارزش قانونی بوده و جعلی میباشد.

نمونه دیگر از گواهینامه آموزشی