حمیرا جدیدی -گیتار

نام : حمیرا جدیدی

متولد : بهشهر

تحصیلات :  از دانشگاه هنر اصفهان ، سال 1378  لیسانس.

اساتید: جواد نصرتی ، عطا یعقوبیان ، سهیل سرکرده.

فعالیت ها : تنظیم و سرپرست ارکستر بزرگ موسیقی شباهنگ ، سال 1387.

آثار : تنظیم قطعات و ملودی های پاپ برای گیتار .