حسین کاضمیان -آواز

نام و نام خانوادگی: حسین کاظمیان

متولد: گنبد 1341

تحصیلات : لیسانس

شروع فعالیت هنری: از سال 1363 فراگیری ردیف آوازی نزد منوچهر لشگری آغاز و از سال 1368 ردیف طاهر زاده را نزد علی جهاندار و

سپس ادامه ردیفها و مر کب خوانی را نزد محسن کرامتی (از شاگردان برجسته محمد رضا شجریان) فرا گرفت.

و شرکت در کارگاه آموزش آواز استاد شجریان بهره برد.

اجرای کنسرت های متعدد در شهر های مختلف به سرپرستی رامین صفایی نوازنده سنتور و از شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور

تالیفات:کتاب رازو رمز آواز، نشر انتشارات سروش.

آثار: آلبوم چاوشی ، آلبوم در پناه یادها ، با تنظیم رامین صفایی توسط شرکت چهار باغ بانگ به مدیریت علی رستمیان.

بزودی اثری متفاوت از ایشان در راه است.