حمیرا جدیدی -سنتور

نام و نام خانوادگی : حمیرا جدیدی

متولد : ساری

تحصیلات : از دانشگاه هنر اصفهان فوق لیسانس

استاد : مجتبی زمانی

فعالیت : تنظیم و سرپرست ارکستر بزرگ موسیقی شباهنگ سال 1387

نوع آوری: آموزش موسیقی با روش جدید برای کودکان از 4 سال.