حسین رعنائی -تنبک

نام و نام خانوادگی :حسین رعنائی

متولد: 1352 در شهرستان گنبد

نام استاد: بهمن رجبی

ساز تخصصی: تنبک

آشنایی با موسیقی: از سال 1369

فعالیت ها: آموزش موسیقی ، ساخت ساز ، مولف آثار متعدد موسیقی ، مدیر آموزشگاه موسیقی درجه یک در گنبد.

کنسرتها: تاکنون اجراهایی مختلفی در ایران و خارج از کشور داشته است.

تالیفات در زمینه تنبک: کتاب ریتم آهنگ ، پیش آهنگ، ریتم آوا، فنون تنبک نوازی،جایگاه ریتم و سازهای کوبه ای در ایران.

تالیفات در زمینه سه تار: فوت فن سه تار نوازی، گلچینی از آثار سیما بینا .

تالیفات برای دف: فنون دف نوازی، سماع دف.

تالیفات برای دایره: رقصان قطعاتی برای دایره.

ابداعات: ساخت تارینه ، سازی برای نوازندگان سه تار.