سازهای ابداعی

نخستین نمایشگاه ساز های ابداعی با حضور سازندگان ساز ، استاد محمود فرهمند، یوسف پوریا، فرمان مرادی ، احمد ناظمی، رامین جزایری، رضا ژاله، غلام رضا

میر هاشمی، داریوش سالاری و موسیقی دانان برجسته استاد محمد رضا شجریان ، حسین علیزاده ، محمد رضادرویشی ،جلال ذوالفنون ، داریوش طلایی ، کیهان

کلهر،نصرالله ناصح پور ،محمد سریر ،مجید کیانی همراه با میزگرد و نشست تخصصی توسط کانون سازندگان ساز خانه موسیقی ایران مورخ 10و 11خرداد ماه 1388

در تهران خانه هنرمندان برگزار شد .... محمد رضا درویشی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی در خصوص نمایشگاه سازهای ابداعی گفت:موضوع سازهای ابدعی در

در بسیاری از کشورهای جهان رایج است و به نظرم این مسئله با ساز سازی که درایران مرسوم است و به سازندگانی اطلاق میشوندکه سازها را از روی الگوهای

قدیمی به قصد فروش می سازند ،کاملا متفاوت است . که البته بیشتر سازندگان ساز در ایران ازاین گروه هستند.

و گروه دیگری وجود دارند که دلبستگی خاص یا نیاز مالی به ساختن سازهایی که با الگوی مرتب وبه صورت تکرای و به قصد فروش ساخته می شوند ندارند...

اسامی شرکت کنندگان و (مبدعان) که توسط کانون سازندگان ساز در اختیار مجله هنر موسیقی قرار داده شد.

1.قربان بوستانی 2.طغیانی 3.جعفرصدر 4.حسین رعنائی 5.سلمان محمدی 6.کاووس صابونی 7.امیر حسین طریقت 8.امیر همتی 9.مجید کرمی 10.پیام حکیم 11.فرهاد صفری

12.علیرضا مرتضوی 13.عرفاتی 14.حبیب اژدری 15.ثاقبی 16.حیدری 17.بهزادی 18.مجید صفری 19.عباس علییاری 20.سعید صادقی 21.باقری نژاد 22.داریوش سالاری 23.محمد

رضا شجریان 24 .محمد رضا عبادی 25.حقیقی 26.ذوالنوری 27.اشتری 28.الهیاری 29.کیوان علی محمدی 30.قنبری 31.محمد رضا ژاله 32.روحانی 33.امین طبیانی فرد.(برسی وتحقیق توسط وبسایت سه تار و تارینهwww.3tar.ir )

 

عکس ساز های ابداعی ایران