رزرو بلیط

سامانه رزرو بلیط: 

مبلغ بلیط را به شماره کارت 6037991452196797 بانک ملی ، بنام حسین رعنائی واریز کرده

سپس نام خود رابه شماره 09111720249 پیامک زده  ، بلیط شما رزرو خواهد شد .

برای اطمینان با شماره های  33554757 (017) ، 33556426 (017) هماهنگ نمایید.