کنسرت گروه گیتارنوازان شباهنگ

 کنسرت گروه گیتارنوازان شباهنگ

غزل شهپوری/ معصومه صوفی / شهروز عارف / پوریا بابایی / امیر حسین فرقانی

اجرا بمناسبت روز دوستی (ولنتاین)  شهرستان گالیکش مورخ 1396/11/25