کنسرت کیهان کلهر در گنبد8دیماه 95

کنسرت کیهان کلهر در شهرستان گنبد کاووس در موزخ 8 دی ماه 95 در تالار فرهنگ و ارشاد برگزار میگردد.مکان فروش بلیط سایت بلیط فروشی ایران کنسرت قیمت بلیط 45000 تومان 50000تومان و 55000 تومان و 60000تومان و 80000 تومان میباشد.