جشن یازدهمین سال تاسیس آموزشگاه شباهنگ

مورخ 94/10/10 مصادف با یازدهمین سال تاسیس مرکز آموزش موسیقی شباهنگ که به صورت رسمی از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان تنها آموزشگاه رسمی موسیقی در شهر گنبد افتتاح شد.