موسیقی شباهنگ ده ساله شد.

به مناسبت دهمین سال تاسیس موسیقی شباهنگ

جشن ده سالگی موسیقی شباهنگ 93/10/11 روز پنج شبه از ساعت 4 الی 8 شب

موسیقی شباهنگ که در دی ماه 1383 طی مجوز از مرکز آموزش های هنری کشور تاسیس گردید. امروز ده ساله شد.به همین مناسبت تمبر  لوگوی موسیقی شباهنگ توسط ادره پست جمهوری اسلامی ایران طراحی و چاپ گردید.